Handreiking: Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis? nee, tenzij....

V&VN zet zich al jaren in voor het terugdringen en zorgvuldig toepassen van vrijheidsbeperkende interventies.

Lees de handreiking

Richtlijn: Preventie van valincidenten bij ouderen

Zakkaartje: Valkaart thuiswonende ouderen


V&VN heeft een handig borstzakkaartje voor de thuiszorg: de Valkaart thuiswonende ouderen. Het kaartje bevat 10 tips om vallen en fracturen thuis te voorkomen. Op de andere zijde staan risicofactoren voor valincidenten en de acties die je kunt ondernemen bij een verhoogd valrisico.

Bestellen