Agenda

  Op zoek naar een symposium/congres of scholing m.b.t. geriatrie/gerontologie? 

  Klik dan hier.

   

  Laatste nieuws

  • Deskundigheidsbevordering lijkt dé oplossing om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te verbeteren. Maar wat geschikte leeractiviteiten, leerverbanden, leerthema's en randvoorwaarden hiervoor zijn, is nog onduidelijk. Wel is bekend dat wanneer verzorgenden en verpleegkundigen betrokken zijn bij de insteek van de leerprocessen het uiteindelijke leereffect vergroot wordt. Hoog tijd om te weten hoe verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen denken over deskundigheidsbevordering na hun diplomering.

   Lees het onderzoek

   Lees meer
  • De Nederlandse bevolking veroudert in hoog tempo. Er zijn steeds meer ouderen en zij worden steeds
   ouder. Bovendien blijven door de herstructurering van langdurige zorg meer ouderen met complexe
   problematiek thuis wonen. De Visie Huisartsenzorg voor ouderen presenteert een ambitieus beeld van de huisartsenzorg voor
   ouderen, gebaseerd op de huisartsgeneeskundige kernwaarden (generalistisch, persoonsgericht,
   continu). Huisartsenzorg is gebaseerd op het principe dat alle mensen gelijke mogelijkheden hebben
   om noodzakelijke zorg te ontvangen, zodat iedereen in beginsel gelijke kansen heeft op een zo goed
   mogelijke gezondheid. De huisartsenzorg voor ouderen betreft de zorg voor alle ouderen die zelfstandig
   wonen of in (kleinschalige) woonvormen, waarbij de medische zorg vanuit de huisartsenvoorziening
   is georganiseerd.
   Lees meer
  • Het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland doet een groot vragenlijstonderzoek in Zuidwest-Nederland. Voor het eerst zal hiermee op regionaal niveau in kaart worden gebracht hoe de kwaliteit van palliatieve zorg ervaren wordt. Ook wordt er gekeken naar hoe de samenwerking verloopt tussen verschillende instellingen als het gaat om palliatieve zorg.

   Lees meer
  • Hierbij twee rapporten over ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg

   Lees meer