Laatste nieuws

  • De Nederlandse bevolking veroudert in hoog tempo. Er zijn steeds meer ouderen en zij worden steeds
   ouder. Bovendien blijven door de herstructurering van langdurige zorg meer ouderen met complexe
   problematiek thuis wonen. De Visie Huisartsenzorg voor ouderen presenteert een ambitieus beeld van de huisartsenzorg voor
   ouderen, gebaseerd op de huisartsgeneeskundige kernwaarden (generalistisch, persoonsgericht,
   continu). Huisartsenzorg is gebaseerd op het principe dat alle mensen gelijke mogelijkheden hebben
   om noodzakelijke zorg te ontvangen, zodat iedereen in beginsel gelijke kansen heeft op een zo goed
   mogelijke gezondheid. De huisartsenzorg voor ouderen betreft de zorg voor alle ouderen die zelfstandig
   wonen of in (kleinschalige) woonvormen, waarbij de medische zorg vanuit de huisartsenvoorziening
   is georganiseerd.
   Lees meer
  • Het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland doet een groot vragenlijstonderzoek in Zuidwest-Nederland. Voor het eerst zal hiermee op regionaal niveau in kaart worden gebracht hoe de kwaliteit van palliatieve zorg ervaren wordt. Ook wordt er gekeken naar hoe de samenwerking verloopt tussen verschillende instellingen als het gaat om palliatieve zorg.

   Lees meer
  • Hierbij twee rapporten over ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg

   Lees meer
  • Op 2 juni is de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Zorg voor kwetsbare ouderen gepubliceerd Lees meer
  • Ziekenhuizen hebben nog een verbeterslag te maken wat betreft het regelen van de kwaliteitsindicatoren voor vrijheidsbeperkende interventies. Dat zegt Conny Moons, adviseur V&VN. V&VN heeft daarom het initiatief genomen om de indicator vrijheidsbeperkende interventies (vbi) voor de basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuis van de Inspectie voor de Gezondheidszorg te ontwikkelen.  Lees meer