Boek: Ouderenmishandeling

Geschreven door Gerda Krediet, directeur van Nood Zaak, een bureau voor advies, onderzoek en interventies bij ouderenmishandeling en professioneel mentorschap.
Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn 15 uiteenlopende casussen beschreven, waarna een analyse volgt van de gepleegde interventies en de resultaten. De casuïstiek leest gemakkelijk weg en maakt ook voor de non-professional inzichtelijk wat ouderenmishandeling precies is. Het tweede deel biedt een interventie- en stappenplan dat professionals concreet helpt bij de aanpak van ouderenmishandeling. Daarnaast vindt de lezer nuttige informatie over wet- en regelgeving.

Richtlijn: ouderenmishandeling voor zorginstellingen