Laatste nieuws

  • Gezonde voeding en gezond ouder worden.

   Goede informatie geven over gezonde voeding voor elke leeftijd is ingewikkeld. Er verschijnen voortdurend ontelbare boeken en adviezen over gezonde voeding. Maar wat klopt? Welke voldoet, is de gegeven informatie ook geschikt voor elke leeftijd? En wat betekenen die adviezen voor mensen met bijvoorbeeld een chronisch ziekte en specifiek voor ouderen met vaak verschillende chronische ziekten?

   Op 4 november 2015 heeft de gezondheidsraad de nieuwe richtlijnen ‘Goede Voeding 2015’ aangeboden. De richtlijnen beschrijven de actuele stand van de wetenschap over de relatie tussen voeding en chronische ziekten. Het rapport heeft aanbevelingen beschreven over een gezond voedingspatroon. De richtlijnen 2015 zijn een vervolg op de richtlijnen uit 1986 en 2006.
   Lees meer
  • Het onderzoeksrapport beschrijft diverse oorzaken en verbeterpunten. Geïnteresseerd in dit onderwerp? Staat aandacht voor de continuïteit van zorg bij (kwetsbare) ouderen hoog op de agenda? Dan bestaat dit rapport uit een heldere beschrijving betreffende polyfarmacie bij ouderen en de risico’s bij overdrachtsituatie’s. Het rapport verwijst tevens naar een boeiende literatuurlijst. Lees meer
  • Uit onderzoek van dr. Jita Hoogerduijn en prof. dr. Marieke Schuurmans (augustus 2014) is gebleken dat de leerstof op hbo-v’s over (kwetsbare) ouderen fors onvoldoende is. En dat terwijl verpleegkundigen steeds meer zorg verlenen aan ouderen. Het boek Klinisch redeneren bij ouderen gaat uit van het integratief gerodynamisch model (IGD-model), waarin een positieve visie op ouder worden centraal staat: ouder worden als een dynamisch proces van groei en ontwikkeling. Klinisch redeneren vormt de rode draad in het boek. Verpleegkundigen krijgen redeneerhulpen aangereikt die hen stimuleren om systematisch te werk te gaan. Lees meer
  • Ziekenhuizen hebben nog een verbeterslag te maken wat betreft het regelen van de kwaliteitsindicatoren voor vrijheidsbeperkende interventies. Dat zegt Conny Moons, adviseur V&VN. V&VN heeft daarom het initiatief genomen om de indicator vrijheidsbeperkende interventies (vbi) voor de basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuis van de Inspectie voor de Gezondheidszorg te ontwikkelen.  Lees meer
  • De geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ouderenzorg en gehandicaptenzorg werken hard aan het terugdringen van vrijheidsbeperking. Instellingen nemen steeds meer maatregelen om vrijheidsbeperkingen zoveel mogelijk te voorkomen. Toch zijn er nog inspanningen nodig om vrijheidsbeperking verder terug te dringen. Dit blijkt uit twee onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Lees meer