Richtlijn delier

DVD: Het verbrande kippetje

Drie casussen waarin ouderen worden geïnterviewd over hun delierervaringen. 

Bestellen

Zakkaartje: Delirium

Om het delirium goed te kunnen behandelen is het allereerst belangrijk om het delier vroegtijdig te herkennen. Dit zakkaartje helpt je zicht te krijgen of het om een delirium of dementie gaat. Met de Delirium Observatie Schaal krijg je inzicht in de mate waarin er een delirium optreed.

Bestellen

Het HELP-programma: beter zorgen voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Oudere mensen die worden opgenomen in een ziekenhuis hebben een hoger risico op problemen zoals acuut optredende verwardheid (delier), vallen, ondervoeding of lichamelijke beperkingen. Reden voor drie Nederlandse ziekenhuizen om de afgelopen jaren het HELP-programma te implementeren en de effecten daarvan te onderzoeken. Doel van dit programma: achteruitgang voorkomen door kwetsbare ouderen tijdens hun opname te laten ondersteunen door vrijwilligers. Deze vrijwilligers helpen op vier terreinen: met eten en drinken, met bewegen, met activiteiten en met oriëntatie. In de VS werd met dit programma onder meer bereikt dat er aantoonbaar minder delieren voorkwamen.

meer info