Aankomende scholingen

Met trots nodigt het bestuur van V&VN PVK/POH jullie uit om naar de jaarlijkse scholing voor praktijkverpleegkundigen werkzaam in de verpleeghuissetting en setting verstandelijk gehandicaptenzorg te komen. Op woensdag 17 april in de CHE te Ede.

De commissie heeft een interessant programma samengesteld en we zijn erg blij met de sprekers die we bereid hebben gevonden aan deze scholing mee te werken. De scholing zal interactief zijn. Naast een aantal plenaire sessies zal er ook een workshop zijn gericht op de specifieke setting. Gedurende de dag is er voldoende ruimte voor interactie met collega’s uit het land. En er is voldoende ruimte voor casuïstiek en het stellen van vragen tijdens de workshops.

De workshops zijn ook geschikt voor verpleegkundigen werkzaam in kleinschalige woonzorgcentra, zo is er aandacht voor de veranderingen in de wet BOPZ/ Zorg en dwang, epilepsie, huidzorg en sensorische informatie verwerking. 

Het inschrijfgeld bedraagt:

  •  €   75,00 voor leden V&VN PVK/POH
  •  €   90,00 voor niet leden
De kosten zijn inclusief een maaltijd.  Er worden 4 accreditatie punten toegekend meer info : https://setting.scholingpvkpoh.nl/nl/home.html